blog

合格祈願に行ってきました!

2024年01月13日

山田天満宮へ合格祈願に行って来ました!

頑張れ!マイシフト生!
絶対合格!